शुद्धिकरणम्

प्रश्न -1 अधोलिखितेषु वाक्येषु साधु वाक्यं चिनुत- (A)मनमोहन: अर्थशास्त्रात् कुशल: (B) मनमोहन: अर्थशास्त्रेण कुशल: (C)मनमोहन: Read More …

धातु रूप 02

प्रश्न -धेनु शब्दस्य तृतीया एकवचनम्,, पञ्चमी द्विवचनम् रूपं अस्ति? (A) धेन्वा,धेनुनाम् (B) धेन्वा,धेनुभ्याम्☑ (C) धन्वा,धेनुभ्य: Read More …